mandag 30. mai 2011

Kristent ungdomsarbeid

Den oppvoksende slekt må vinnes for Gud, og evangeliet må forkynnes for hver ny generasjon. I Oslo er det mange slags kristent ungdomsarbeid, ofte knyttet til menighetene.

Det finnes også landsdekkende ungdomsarbeid, knyttet til organisasjoner, som for eksempel KRIK, Laget og NyGenerasjon.

Her er et lite utvalg. Vi holder oss fortsatt til dem som er representert på nett. Det er sikkert mye mer som foregår i kjellere og klubblokaler...

Ungdomsarbeid tilknyttet menighetene:
Bazement (Rusfri ungdomscafé i Misjonskirken)
Betel U-lag (Adventistkirken)
BUFO (Baptistkirken)
Devoted / Ungfila (Filadelfia)
Gatepresten (Domkirken)
MUF (Misjonssalen)
OKS (Oslo Kristne Senter)
Svurr (Skøyen, Voksen, Ullern, Ris og Røa kirke)
TUK (Tamilske unge katolikker)

Tverrkirkelige eller landsdekkende organisasjoner:
Acta (Normisjons ungdomsarbeid)
FABU (Frelsesarmeen)
Forbundet (Norges Kristelige Studentforbund)
FriBU (Frikirkens Barne og Unge)
Katolsk Studentlag
KFUK-KFUM (Oslo og Akershus)
KRIK Oslo (Kristen Idrettskontakt)
MBU (Oslo Metodistungdoms Fellesråd)
NBUF (Norske Baptisters Barne- og Ungdsomforbund)
NLM Ung (Misjonssambandets Ungdom i Region Øst)
NMS-U (Det Norske Misjonsselskaps ungdomarbeid i Oslo)
NUK (Norges Unge Katolikker)
PBU (Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg)
Soul Children (kor for barn og ungdom)
Søndagsskolekrets (Oslo-Akershus)
Taizé (Kommunitet med vekt på bønn)
Tråkk (Tverkirkelig friluftsgruppe)
Ung Kirkesang
Ungdomsarbeid.no (Samleside for ungdomsledere)

mandag 9. mai 2011

Helgener for enhver anledning

Den nylig avgåtte pave Johannes Paul II ble forrige søndag "saligkåret" - noe som har skapt glede, forundring og forferdelse i kristne kretser i Norge, avhengig av kirkelig ståsted. Men han er ikke alene. Det er utallige hellige gjennom kirkens historie. De har gjerne en spesiell livshistorie, og har ofte dødd på en grufull måte (martyr) mens tegn og under har fulgt i deres fotspor. Helgener blir avbildet med spesielle kjennetegn (attributter), som gjør at en kjenner dem igjen og viser til måten de døde på. For eksempel har Oslos skytshelgen, St.Hallvard i sin ene hånd tre piler (som han ble drept med) og i den andre hånden en kværnstein (som han ble senket i fjorden med. (men han fløt likevel, siden han var helgen).

Her er historien om St. Hallvard - Olsos skytshelgen:
Hallvard Vebjørnsson fra Lier var edel av sinn og tedde seg som hans høye byrd skulle tilsi. En maidag i 1043 skulle unggutten ut i båten for å krysse Drammensfjorden. Da kom en kvinne, antakelig en trell, løpende og ba om å bli rodd over fjorden. Tre menn var etter henne og beskyldte henne for tyveri, og hun fryktet for sitt liv.
Hallvard trodde på hennes uskyld, tok henne med og rodde ut. Forfølgerne tok dem igjen med en annen båt og beskyldte Hallvard for å hjelpe det tyvaktige kvinnfolket. Men edelmodig forsvarte han henne. De tre hisset seg opp overfor storbondens sønn, og til slutt tok en av karene buen og skjøt Hallvard i halsen. Så slo de i hjel den stakkars kvinnen og rodde til lands med likene. Kvinnen gravla de i fjæra. Dette var etter tradisjonen den 15. mai 1043. De bandt en kvernstein rundt halsen på liket av Hallvard og senket det i fjorden. Men det fløt opp igjen, og Hallvard ble gravlagt med stor prakt i hjembygden.


15. mai hvert år minnes Oslo by St.Hallvard - les mer

Helgener finnes for alle formål: for byer og land, for yrkesgrupper, mot sykdommer og ulykker, for personer (mange kristne har navn etter helgener). For å minnes alle sammen har både Øst- og Vestkirken (ortodokse og katolikker) såkalte helgenkalendere. Der minnes for hver dag en eller flere helgener, gjerne på dennes dødsdag (dagen da de steg inn i himmelen).

Norsk helgenkalender
SQPN Saints
..

lørdag 7. mai 2011

Be jorden rundt

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus 28, 18-20)

Misjonsbefalingen sier at alle folk skal få høre evangeliet. Men det er lettere sagt enn gjort. Derfor finnes det en del hjelpemidler. Hvordan vet man når alle folk er nådd? Jo, for da kommer Jesus tilbake! Men altså, for å nå alle folkeslag må man spore dem opp. Be for dem, besøke dem, snakke med dem. Da trengs det kunnskap om språk, kultur, religon.

På nett finnes det en del sider som lister opp folkegrupper og gir statistikk og demografiske fakta om land, folk, stammer og politiske forhold. Disse kan man bruke for å lære mer om verden, orientere seg, og ikke minst be!onsdag 20. april 2011

Kristne helligdager

Kirkeåret er kirkens rytme for markering av høytider og helligdager. Gjennom disse dagene minnes viktige begivenheter i Jesu liv og i kirkehistorien. I gamle dager brukte man i Norge en primstav. Den var en kalender som viste kirkeåret, og når kornet skulle i jorda og andre ting som hadde å gjøre med årstidene.

Noen kristne høytider faller på samme dato hvert år, f.eks. julaften til minne om Jesu fødsel feires 24. desember (som egentlig er kvelden før helligdagen 25. desember)

Påsken derimot er en bevegelig høytid. Den feires på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Himmelfartsdagen er førti dager etter påske, og pinsen kommer ti dager etter det igjen. Derfor faller alltid himmelfartsdagen på en torsdag, mens pinsen er på en søndag.

For å gjøre ting litt mere komplisert, opererer kirkene med forskjellige kalendre. Den ortodokse kirken feirer jul 6. januar, fordi de følger den julianske kalenderen. Vestkirkene (katolske og protestantiske) følger den gregorianske kalenderen. Påsken faller noen ganger likt (for eksempel i år), mens andre år er det flere ukers forksjell.

onsdag 13. april 2011

Bønnenettverk

Alle kristne ber. Bønnen er forbindelsen mellom hver enkelt sjel og Gud. Likevel blir bønnen ofte organisert, for at flere skal kunne be for de samme tingene og be for hverandre. Jesus har lovet: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matt 18,19-20)

I Norge finnes det en god del bønnenettverk som informerer om bønne-emner, melder om bønnesvar og gir folk en mulighet til å be om forbønn. Nettverkene er ofte tverrkirkelige og har sterk tro på sin påvirkningskraft på samfunnet og kristenfolket.

BE24 (bønnenettverk for Norsk Luthersk Misjonssamband)
Bønn for Norge (bønn for politikere)
Bønn for Oslo (tverrkirkelig)
Bønn og faste (ressursside for fastetiden, drevet av Nasjonalt bønneråd)
Bønnesenteret i Levanger (bønnekonferanser og misjon)
Bønnetjenesten for Norge (pinse/tverrkirkelig)
College of Prayer Norway (bønneskole)
Foldede hender (tverrkirkelig)
Global bønnedag (internasjonal)
Gudsrike.com (fylke, nasjonalt, internasjonalt)
Kirken.be (bønn for Den norske kirke)
La oss be (bønn for Østfold)
Longing for His Glory (UiO Grimerud)
Mødre i bønn (internasjonalt)
Mødre i kontakt (internasjonalt)
Nasjonalt bønneråd (koordinerer en del av bønnenettverkene)
OASEs bønnenettverk (DNK karismatisk)
Operation World (leksikon for forbønn)
Sammen i bønn og lovsang for Tromsø (tverrkirkelig)
Sammen i Guds nærvær (pinse/tverrkirkelig)
Taizé (tverrkirkelig kommunitet)
Tidebønner (predikantringen på Hamar)

tirsdag 12. april 2011

Flere misjonsorganisasjoner - frikirkelige

Med det samme vi er igang kan vi jo ta en titt på de frikirkelige (ikke statskirke/luthersk) misjonsorganisasjonene. Nordmenn har lange tradisjoner i å reise jorda rundt, så også i misjonsøyemed. Listen her er langt fra fullstendig. Vet du om fler, skriv i kommentarfeltet. Grupperingen er omtrentlig, noen av organisasjonene kan høre hjemme i flere av gruppene.

Misjon tilknyttet kirkesamfunn
Help International Norway (Kristent Nettverk)
Hope worldwide (Kristi Forsamling)
IBRA Media (pinsevenner)
Misjonsforbundet
Pinsevennenes Ytremisjon (PYM)
Trosgnisten (Evangeliekirken/MaranAta)

Misjon uten kirkesamfunnstilknytning
Evangelisk Orientmisjon
Åpen Bibel

Misjon til lukkede/unådde områder
AsiaLink
Frontiers
KABA
Ordet til unådde
Tent
New Tribes Mission (ETUF)
World Outreach Mission

Bibelspredning og oversettelse
Bibelselskapet
Gideon
Wycliffe

Hjelp til forfulgte

Barmhjertighet, hjelpesendinger, barnehjem
Aksjon Håp
Christian Relief Network (CRN)
Hjelp Jødene Hjem
Håpets Stjerne
KFUK-KFUM Global
Ma´Ma Children´s Center
Mercy Ships
Misjon uten grenser
Mission Aviation Fellowship (MAF)
Nordic Aid
Norges Kristelige Legeforening
Prison Fellowship Norge
Romanian Gospel Mission
Open Heart
Streetlight
Strømmestiftelsen
THK Stiftelsen
Trygt Ly

Ungdom og teamtjeneste
Euromission
Jesus for Europe
Jesus Revolution
Open Air Campainers (OAC)
Operasjon Misjon (OM)
Ungdom i Oppdrag
Volunteers for Europe (KFUK-KFUM)

"Ministries" - av (og om) enkeltpersoner
Derek Prince Ministries
Himmelekspressen
International Gospel Mission
Miraclepower
Misjonen Jesus Leger
Nordic Harvest Mission
Troens Bevis

onsdag 6. april 2011

Organisasjonene

Den Norske Kirke er ikke bare en kirke. Den har mange undergrupper som har sine spesielle hjertesaker. Disse kalles gjerne misjonsorganisasjoner og de samles på bedehus, i foreninger og på basarer og sommerstevner. På en måte kan man si at alt som ikke ble ivaretatt i Statskirkens noe stive og prestestyrte embedsverk ble gjort i "vennesamfunnet" på bedehuset. Der foregår innsamling av penger til misjon, søndagsskole, dugnader, undervisning, formaning, vekkelser, fordømmelse av verdens syndighet og statskirkens lefling med tidens trender.

Bedehus er ikke akkurat noe typisk Oslo-fenomen, det forbindes mye med Vestlandet. Men det finnes faktisk bedehus i Oslo: Høybråten, Nordstrand, Bryn, Bjerke, Kjelsås, Grefsen, KorsvollNydalen og ikke minst organisasjonenes høyborg, som Storsalen og Misjonssalen.

Her er en liten oversikt over norske (lutherske) misjonsorganisasjoner.
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Misjonsalliansen
Normisjon (tidl. Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen)
Indremisjonsforbundet (tidl. Vestlandske Indremisjonsforbund)
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL)
Evangelisk Luthersk Misjonslag (utgått fra NLL)

Norges KFUK-KFUM
Sjømannsmisjonen
Den Indre Sjømannsmisjon
Broderkretsen på havet
Norges Samemisjon

Lærerinnenes Misjonsforbund
Tibetmsisjonen
Areopagos (tidl. Buddhistmisjonen)
Den Norske Israelsmisjon
Kristen Muslimmisjon (tidl. Muhammedanermisjon)