onsdag 6. april 2011

Organisasjonene

Den Norske Kirke er ikke bare en kirke. Den har mange undergrupper som har sine spesielle hjertesaker. Disse kalles gjerne misjonsorganisasjoner og de samles på bedehus, i foreninger og på basarer og sommerstevner. På en måte kan man si at alt som ikke ble ivaretatt i Statskirkens noe stive og prestestyrte embedsverk ble gjort i "vennesamfunnet" på bedehuset. Der foregår innsamling av penger til misjon, søndagsskole, dugnader, undervisning, formaning, vekkelser, fordømmelse av verdens syndighet og statskirkens lefling med tidens trender.

Bedehus er ikke akkurat noe typisk Oslo-fenomen, det forbindes mye med Vestlandet. Men det finnes faktisk bedehus i Oslo: Høybråten, Nordstrand, Bryn, Bjerke, Kjelsås, Grefsen, KorsvollNydalen og ikke minst organisasjonenes høyborg, som Storsalen og Misjonssalen.

Her er en liten oversikt over norske (lutherske) misjonsorganisasjoner.
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Misjonsalliansen
Normisjon (tidl. Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen)
Indremisjonsforbundet (tidl. Vestlandske Indremisjonsforbund)
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL)
Evangelisk Luthersk Misjonslag (utgått fra NLL)

Norges KFUK-KFUM
Sjømannsmisjonen
Den Indre Sjømannsmisjon
Broderkretsen på havet
Norges Samemisjon

Lærerinnenes Misjonsforbund
Tibetmsisjonen
Areopagos (tidl. Buddhistmisjonen)
Den Norske Israelsmisjon
Kristen Muslimmisjon (tidl. Muhammedanermisjon)

3 kommentarer:

 1. Men det er noe som “binder” alle Lutherske orgenasjoner sammen. Det er deres syn på at det er frelse i barnedåp og en trenger ikke å bli troende døpt. For meg som frikirke menneske så synes jeg det er alarmerende og feilaktig lære. De første kristne døpte kun troende mennesker, og det i Jesu navn leser vi i Apostelgjerningene. Det burde og skulle være vår dåpspraksis også i dag. Salme 1. 1. Salig er den som ikke følger
  ugudelige menneskers råd
  og ikke slår inn på synderes vei
  eller sitter sammen med spottere,
  2 men har sin glede i Herrens lov
  og grunner på den dag og natt.
  3 Han er lik et tre,
  plantet ved bekker med rennende vann:
  det gir sin frukt i rette tid,
  og løvet visner ikke på det.
  Alt det han gjør, skal lykkes for ham.
  4 Slik er det ikke med de ugudelige.
  De er lik agner som spredes for vinden.
  5 Derfor kan ingen ugudelige
  bli stående når dommen felles,
  og ingen syndere skal være med
  i de rettferdiges forsamling.
  6 For Herren kjenner de rettferdiges vei,
  men de ugudeliges vei
  fører til undergang.

  SvarSlett
 2. Det som er med organisasjonene, er at de egentlig ikke praktiserer dåp selv, de lar kirken ta seg av det. Sånn sett er de lojale mot kirken, og går ikke i veien for prestene.

  Mange bedehusfolk går knapt i kirken utenom dåp og bryllup og begravelser, mens noen går begge steder (kirka på søndag og bedehuset ellers i uka) I byene fungerer organisasjonene mer og mer som egne menigheter og har fått avtale med biskopen om at de kan feire nattverd. Noen organisasjoner bryr seg ikke særlig om hva biskopen/kirken måtte mene. De er i praksis en frikirke, men slipper å gjøre begravelser og sånt som kirker må gjøre. Når disse organisasjonene får besøk fra misjonslandene hender det at gjestene er forundret over at de ikke har menigheter i Norge, mens de starter og driver menigheter i utlandet.

  Når det gjelder luthersk lære, så er noen av organisasjonene veldig opptatt av sin lutherske forankring, mens andre toner det ned og fokuserer mest på oppgavene og på Jesus. Noen av organisasjonene heller litt mot reformert/kalvinistisk lære sev om de offiselt er lutherske. For eksempel er det sterk vekt på menneskets valg mellom frelse og fortapelse (mens en rendyrket lutheraner vil si at mennesket er for skrøpelig til å ta et valg, og alt er gitt i dåpen av Guds nåde).

  SvarSlett
 3. Takk for meget godt svar Gorm. Jeg venter bare på den dag de får opp øynene for troendes dåp!

  SvarSlett