mandag 30. mai 2011

Kristent ungdomsarbeid

Den oppvoksende slekt må vinnes for Gud, og evangeliet må forkynnes for hver ny generasjon. I Oslo er det mange slags kristent ungdomsarbeid, ofte knyttet til menighetene.

Det finnes også landsdekkende ungdomsarbeid, knyttet til organisasjoner, som for eksempel KRIK, Laget og NyGenerasjon.

Her er et lite utvalg. Vi holder oss fortsatt til dem som er representert på nett. Det er sikkert mye mer som foregår i kjellere og klubblokaler...

Ungdomsarbeid tilknyttet menighetene:
Bazement (Rusfri ungdomscafé i Misjonskirken)
Betel U-lag (Adventistkirken)
BUFO (Baptistkirken)
Devoted / Ungfila (Filadelfia)
Gatepresten (Domkirken)
MUF (Misjonssalen)
OKS (Oslo Kristne Senter)
Svurr (Skøyen, Voksen, Ullern, Ris og Røa kirke)
TUK (Tamilske unge katolikker)

Tverrkirkelige eller landsdekkende organisasjoner:
Acta (Normisjons ungdomsarbeid)
FABU (Frelsesarmeen)
Forbundet (Norges Kristelige Studentforbund)
FriBU (Frikirkens Barne og Unge)
Katolsk Studentlag
KFUK-KFUM (Oslo og Akershus)
KRIK Oslo (Kristen Idrettskontakt)
MBU (Oslo Metodistungdoms Fellesråd)
NBUF (Norske Baptisters Barne- og Ungdsomforbund)
NLM Ung (Misjonssambandets Ungdom i Region Øst)
NMS-U (Det Norske Misjonsselskaps ungdomarbeid i Oslo)
NUK (Norges Unge Katolikker)
PBU (Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg)
Soul Children (kor for barn og ungdom)
Søndagsskolekrets (Oslo-Akershus)
Taizé (Kommunitet med vekt på bønn)
Tråkk (Tverkirkelig friluftsgruppe)
Ung Kirkesang
Ungdomsarbeid.no (Samleside for ungdomsledere)

1 kommentar: